EnTra Management

Over EnTra Management

De gebouwde omgeving moet aardgasvrij worden, energie besparen en verduurzamen.

Onder regie van gemeenten ontwikkelen woningcorporaties en andere stakeholders visies en plannen. Op complex, straat, buurt, wijk en stad of dorp niveau wordt gezocht naar het beste alternatief en de benodigde maatregelen en kosten.

De belangrijkste succesfactor in deze complexe transitie zijn de mensen zelf. Wat vinden ze ervan? Wat inspireert, motiveert en wat is wanneer nodig? Dat weten en daaraan voldoen creëert draagvlak, commitment en actiebereidheid.

Dat vraagt naast goede plannen om communicatie, informatie, onderzoek en ‘sociale modellering’. EnTra Management ondersteunt de warmtetransitie als adviseur en regisseur.

Specialismen

EnTra Management is gespecialiseerd in:

 • Warmte transitie
 • Consultancy, programma- en projectmanagement
 • Stakeholder analyse en strategisch omgevingsmanagement
 • MoVe2030, monitor verduurzaming warmte
 • Sociaal kwalitatief onderzoek
 • Communicatie en participatie

En beschikt over kennis van en ervaring met vele warmteoplossingen.

Samenwerkingen

EnTra Management werkt o.a. samen met:

 • Programmabureau Warmte & Koude Zuid-Holland
 • Stichting Warmtenetwerk
 • Regio Parkstad Limburg
 • Regio Maastricht en Heuvelland
 • Lemnis Consultancy
 • Talent voor Transitie
 • Innoforte
 • DirectResearch

Daarnaast draagt EnTra Management bij aan:

 • Nationaal Warmtecongres, lid van de Adviesraad
 • Expertise Centrum Warmte
 • NP-RES Programma, diverse klankbord-en expertisegroepen
 • Stichting Warmtenetwerk