MoVe2030

Monitor Verduurzaming Warmte

Voor gemeenten die werken aan de transitievisie warmte, ontwikkelden DirectResearch en EnTra Management de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). Met deze hoogwaardige online enquête peilen gemeenten op een laagdrempelige manier de opinie, actiebereidheid en behoeften van inwoners rond de overstap naar aardgasvrij wonen. Zij leggen zo de basis voor een realistische en relevante transitievisie en de daaropvolgende uitvoeringsplannen per buurt.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@entramanagement.nl en wij nemen contact met u op.