Wie zijn wij

Wie zijn wij?

]

‘Gewenste transities in de samenleving zijn tegenwoordig complexe vraagstukken. Dit inzichtelijk maken in visies en plannen die realiseerbaar zijn in samenspraak met belangrijke stakeholders geven mij energie. Dit vormt de rode draad in mijn carrière.
Succesvolle voorbeelden van transities waaraan ik een belangrijke bijdrage heb geleverd zijn: vrouwen in technische beroepen, de (elektronische) vacaturebank, mobiele telefonie, digitale kabeldiensten en WKO voor de utiliteit. Vandaag niet meer weg te denken. Destijds een grote verandering.
Mijn huidige uitdaging is de energietransitie in de gebouwde omgeving. Want die moet aardgasvrij worden. Dit vraagt draagvlak, inspanning en inzet van vele stakeholders. Geen makkelijke opgave, wel hard nodig voor onze toekomst.’

Sonja van Vooren

 

‘We bevinden ons midden in de energietransitie. Een periode met voorlopers die ervoor kiezen om als eerste van aardgas af te stappen, maar daarin soms eenzaam zijn en tegen allerlei drempels aanlopen. En een periode met veel onrust in de massa gevoed door onzekerheid. Vanwege de overdaad aan informatie, conflicterende meningen over oplossingsrichtingen en het hoge tempo waarmee nieuwe kennis wordt verworven. Ik zie het als mijn uitdaging om beide werelden te verenigen. Door enerzijds voorlopers te steunen, te motiveren en een luisterend oor te bieden. En anderzijds voor de massa de hoeveelheid aan informatie te vertalen naar begrijpelijke, inspirerende visies en plannen.’

Max Brouwer