MoVe2030 in Nationaal Warmtenetwerk Trendrapport 2021

Onze draagvlak monitor MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming warmte 2030) wordt genoemd in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 dat is gelanceerd door Stichting Warmtenetwerk.  Voorzitter van het Warmtenetwerk Erik Stronk, zegt: “Het trendrapport geeft aan dat onze grootste uitdagingen voor de warmtetransitie liggen in het uitbreiden van het draagvlak onder bewoners, …

NVDE analyseert 28 concept-RES’en

De regionale energietransitie is goed uit de startblokken gegaan, maar er is nog veel werk naar de finish. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 gepubliceerde concept RES’en. Dat werd gedaan vanuit een expertise groep vanuit de leden, zoals Holland Solar (branchevereniging zonne-energie), NWEA (branchevereniging …

Interview in ROm: Het ‘gaslek’ van Nederland

Gemeenten werken hard aan de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte. Sonja van Vooren licht de situatie in Heerlen toe. Het relatief lage gemiddelde gasverbruik in vergelijking met gemeente Bloemendaal wordt herkend en kan vele oorzaken hebben. In Heerlen zijn enkele kleinschalige warmtenetten aanwezig van Ennatuurlijk en Mijnwater. …

Warmte door de lucht

Onder de vlag van het Warmtenetwerk heeft een groep warmtebedrijven nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld om bestaande rijtjeshuizen goedkoper, veiliger en sneller te kunnen aansluiten op warmtenetten. Door de aansluitingen langs de woningen te maken innovatieve concepten ontwikkeld onder de naam ‘Warmte door de lucht’.  De vijf varianten zijn technisch-economisch ontwikkeld …