Gemeenten werken hard aan de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte. Sonja van Vooren licht de situatie in Heerlen toe. Het relatief lage gemiddelde gasverbruik in vergelijking met gemeente Bloemendaal wordt herkend en kan vele oorzaken hebben. In Heerlen zijn enkele kleinschalige warmtenetten aanwezig van Ennatuurlijk en Mijnwater.

Daarnaast illustreert zij de ontwikkeling van de transitievisie warmte in de zeven gemeenten van Parkstad Limburg in relatie tot de RES Zuid-Limburg.

Hans van der Logt, beleidsmedewerker energietransitie en duurzaamheid van de gemeente Heerlen benadrukt het belang van draagvlak en participatie als leidend principe.

Lees het artikel van Marcel Bayer hier.