MoVe2030

Speciaal voor gemeenten die werken aan de transitievisie warmte en draagvlak mee willen nemen bij het bepalen van kansrijke buurten, ontwikkelden marktonderzoekbureau DirectResearch en EnTra Management de draagvlak monitor MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming warmte 2030).

Draagvlak monitor

De verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt veranderingen ‘achter de voordeur’ zoals energie besparen, isoleren, anders koken en verwarmen. De gemeente kan betere plannen maken als zij weet hoe de burgers hierover denken, welke opties zij zelf overwegen en wat zij nodig hebben om aardgasvrij te worden. 

MoVe2030 biedt gemeenten een ‘online tool’ om dit te vragen aan de burgers in de vorm van een enquête. De uitkomsten hiervan kunnen zij zien en verder analyseren in een dashboard. Dit kan zelfs per groep, bijvoorbeeld huurders en eigenaren en per buurt worden weergegeven. Zo kan de gemeente de kansrijke buurten ook op sociale factoren bepalen.

Werkwijze MoVe2030

Met een brief vraagt de gemeente aan de inwoners (van kansrijke buurten) om mee te doen aan MoVe2030. Via de link komen de inwoners op een professionele website met meer informatie over MoVe2030 een online enquête, die zij in circa 8 minuten kunnen invullen. Hiermee kan de gemeente op een laagdrempelige manier de opinie, actiebereidheid en behoeften van inwoners peilen rond de overstap naar aardgasvrij wonen.

In een dashboard kan de gemeente de antwoorden op de vragen zien, vergelijken met een landelijke benchmark groep en analyses maken. Deze sociale modellering vormt de basis voor een realistische en relevante transitievisie en de uitvoeringsplannen.

Met een rapport kan de gemeente gemaakte keuzes onderbouwen bij besluitvorming en verdere aanpak. De respons kan worden verhoogd door telefonische enquêtes of huis aan huis bezoeken. MoVe2030 biedt ook beperkt ruimte voor gemeente specifieke vragen.

Wilt u meer informatie? Mail info@entramanagement.nl
Of bekijk de demo: