Warmtenetten krijgen een impuls nu het consortium NieuweWarmteNu! een voorwaardelijke toekenning heeft gekregen uit het Nationaal Groeifonds. EnTra Management beoordeelde de concreetheid van de projecten voor de aanvraag. 

NieuweWarmteNu! ontvangt een voorwaardelijke bijdrage van 200 miljoen euro om collectieve warmtesystemen te ontwikkelen in de gebouwde omgeving en glastuinbouw. Afhankelijk van de snelheid van het vervolgtraject kunnen de eerste projecten al in 2023 met de bouw starten. EnTra Management ondersteunde de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds door de concreetheid van projecten te beoordelen en aan te scherpen. Zo is er gekeken naar draagvlak voor de projecten in de gemeente, een duurzame bronnenstrategie en een goed onderbouwde business case. 

EnTra Management feliciteert het consortium en de projecten met deze toekenning. Deze projecten zijn een vliegwiel waarmee de benutting van duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie aanzienlijk wordt vergroot. 

Lees ook het persbericht van NieuweWarmteNu!

Lees meer over het Nationaal Groeifonds.