De regionale energietransitie is goed uit de startblokken gegaan, maar er is nog veel werk naar de finish. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 gepubliceerde concept RES’en.

Dat werd gedaan vanuit een expertise groep vanuit de leden, zoals Holland Solar (branchevereniging zonne-energie), NWEA (branchevereniging windenergie), Stichting Platform Geothermie, BodemenergieNL, Stichting Warmtenetwerk en individuele leden/bedrijven, zoals elektriciteits-en warmteproducenten en leveranciers. Ook EnTra Management heeft hieraan meegewerkt vanuit haar ervaring en expertise op het gebied van warmtetransitie.

Het accent van de concept-RES’en lag op de opwek van elektriciteit en warmte binnen de regio’s. In de opmaat naar de RES 1.0 is het nodig om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de warmtevraag met een slimme en efficiënte infrastructuur. En daarvoor is het, aldus de NVDE, van belang om sterker de brug te slaan naar de initiatiefnemers en gebruikers van energie.

Lees het persbericht van NVDE of klik hier om direct naar het rapport te gaan.