• Warmtetransitie visie en uitvoeringsplan
  • Regionale Structuur Warmte in de RES
  • MoVe2030, draagvlak monitor warmte transitie
  • Energietransitie rekenmodellen
  • Consultancy, programma- en projectmanagement
  • Stakeholder analyse en strategisch omgevingsmanagement
  • Sociaal kwalitatief onderzoek
  • Communicatie en participatie
  • Kennis en ervaring met vele warmte- en koude oplossingen