Warmtetransitie is maatwerk!

De gebouwde omgeving wil energie besparen, verduurzamen en aardgasvrij worden. De gemeente heeft de regie over de ontwikkeling van een transitievisie warmte en uitvoeringsplannen. Dat doet de gemeente samen met lokale stakeholders.

Denk aan woningcorporaties, vastgoedeigenaren en energiebedrijven. Samen maken zij een transitievisie warmte en wijk uitvoeringsplannen. Op complex, straat, buurt, wijk en gemeente-niveau wordt gezocht naar het beste alternatief voor aardgas. Hierbij worden energietransitie rekenmodellen als de Startanalyse van Expertise Centrum Warmte gebruikt. Dit beeld van het alternatief voor aardgas per buurt wordt samen met de stakeholders verder verkend en uitgewerkt. Zoals de maatregelen die nodig zijn in de woningen en gebouwen, de aanleg of aanpassing van de energie infrastructuur en de koppelkansen met andere werkzaamheden. Dit helpt overlast voorkomen en kosten besparen door efficiënter te werken. Als de stakeholders alle maatregelen (werkpakketten) globaal beschreven hebben kan de ‘business case’ voor alle stakeholders gemaakt worden. Dat is maatwerk! EnTra Management ontwikkelt warmte transitieplannen en uitvoeringsplannen voor gemeenten en stakeholders.

Draagvlak

In het Klimaatakkoord van Nederland staat: “Dit alles is een uiterst ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave die iedereen raakt en waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Financierbaarheid en haalbaarheid van maatregelen alsmede leveringszekerheid zijn daarbij cruciale randvoorwaarden.”

De belangrijkste succesfactor voor de overgang naar aardgasvrij wonen en werken is draagvlak van de mensen zelf. Wat vinden ze ervan? Wat inspireert en motiveert ze? En wat hebben ze wanneer nodig? Dat weten en daaraan voldoen creëert draagvlakcommitment en actiebereidheid. Dat vraagt naast een goede transitievisie warmte en goede communicatie ook om ‘sociale modellering’ in aanvulling op de technisch financiële modellen. Daarom heeft EnTra Management samen met marktonderzoekbureau DirectResearch een draagvlak monitor voor gemeenten ontwikkeld, genaamd MoVe2030.

EnTra Management vindt het organiseren van bewonersbijeenkomsten erg nuttig, maar niet voldoende representatiefvoor een goed beeld van het draagvlak van inwoners voor de warmte transitie. 

Advies en onderzoek

Als lid van diverse energietransitie platforms geven wij advies en delen wij onze ervaringen over warmte transitie thema’s. Verder voeren wij onderzoeken op het gebied van rekenmodellen, innovatie en marktwensen uit naar thema’s op het gebied van warmtetransitie. Voorbeelden hiervan zijn te vinden onder onze partners en publicaties.

Meer informatie

Klik hier voor onze expertise
Klik hier voor onze partners en opdrachtgevers
Klik hier voor onze publicaties

Wilt u met ons kennismaken? Mail info@entramanagement.nl