Dit jaar is een nieuw kabinet aangetreden, hebben gemeentes hun Transitievisies Warmte vastgesteld en zijn er Regionale Energiestrategieën afgesproken. Daarmee sluiten we een periode af waarin we de overgang van afspraken (Klimaatakkoord) naar uitvoering hebben gemaakt. Van denken naar doen.

EnTra Management heeft ondersteuning gegeven aan de secretaris voor de Samenwerkingstafel Utiliteitsbouw. Samen met de overheid, partijen uit de markt en het utiliteitsbouw team van BZK hebben wij een programmatische aanpak verkend voor de verduurzaming van utiliteit. De programmalijn is opgenomen in de Nationale Woon-en Bouw agenda van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Meer weten over de nieuwe fase van het Klimaatakkoord? Klik hier. 

Lees de Nationale Woon-en Bouwagenda hier.