Sonja

Verduurzamen door energie besparen en warmtetransitie, daar krijg ik energie van. Samen plannen maken en bovenal waarmaken is de no-nonsens aanpak waarin ik geloof. Kiezen voor de mogelijkheden van vandaag, rekening houdend met de kansen van morgen. Dat is de uitdaging van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. 

Dit vormt de rode draad in mijn carrière. Succesvolle voorbeelden van transities waaraan ik een bijdrage heb geleverd zijn: vrouwen in technische beroepen, de vacaturebank, mobiele telefonie, digitale kabeldiensten en WKO voor de utiliteit. Vandaag niet meer weg te denken. Destijds een grote verandering.

Mijn huidige uitdaging is de energietransitie in de gebouwde omgeving. Want die moet aardgasvrij worden. Dit vraagt draagvlak, inspanning en inzet van vele stakeholders. Geen makkelijke opgave, wel hard nodig voor onze toekomst. 

Sonja van Vooren

Vanuit mijn achtergrond in warmte en organisatieverandering richt ik me bij EnTra Management op de vraag: “Hoe kan op een duurzame maar ook financieel-verantwoorde wijze invulling gegeven worden aan de warmtetransitie binnen de gebouwde omgeving?”. 

De uitdaging – en tevens oplossing – ligt naar ik meen in ‘vinden en verbinden’. ‘Vinden’ heeft betrekking op: de beschikbaarheid van bronnen, de warmtevraag van de gebouwde omgeving, technische oplossingen en hieraan verbonden kosten. ‘Verbinden’ gaat over het bij elkaar brengen van partijen, oog hebben voor hun wensen en het creëren van draagvlak. Pas wanneer aan beide facetten aandacht geschonken wordt, kan de transitie succesvol zijn.

Erik van Leeuwen

Wilt u met ons kennismaken? Mail info@entramanagement.nl