MoVe2030 logo

Onze draagvlak monitor MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming warmte 2030) wordt genoemd in het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 dat is gelanceerd door Stichting Warmtenetwerk. 

Voorzitter van het Warmtenetwerk Erik Stronk, zegt: “Het trendrapport geeft aan dat onze grootste uitdagingen voor de warmtetransitie liggen in het uitbreiden van het draagvlak onder bewoners, de lokale beschikbaarheid van een geschikte duurzame warmtebron en de inpassing van de warmteleidingen in de bestaande infrastructuur.”

In het hoofdstuk Klanttevredenheid en Draagvlak worden met MoVe2030 enkele belangrijke nationale resultaten gepresenteerd van de actiebereidheid, ideeën en wensen van de inwoners. Gemeenten gebruiken de tool om op een laagdrempelige manier het draagvlak voor de warmtetransitie onder alle inwoners te onderzoeken en de uitkomsten hiervan te gebruiken voor de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen op buurt of wijkniveau.

Lees het persbericht van Stichting Warmtenetwerk: https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/nationaal-warmtenet-trendrapport-2021-gelanceerd/
of download het rapport gratis op: https://www.warmtenettrendrapport.nl/trendrapport/

Meer informatie over MoVe2030: https://www.entramanagement.nl/move2030/