MoVe2030 logo

Speciaal voor gemeenten die werken aan de transitievisie warmte en draagvlak mee willen nemen bij het bepalen van kansrijke buurten, ontwikkelden marktonderzoekbureau DirectResearch en EnTra Management de draagvlak monitor MoVe2030 (de Monitor Verduurzaming warmte 2030).

De gemeente vraagt de inwoners van kansrijke buurten met een brief om mee te doen aan MoVe2030. Via de link komen de inwoners op een professionele website met een online enquête, die zij in circa 8 minuten kunnen invullen. Hiermee kan de gemeente op een laagdrempelige manier de opinie, actiebereidheid en behoeften van inwoners peilen rond de overstap naar aardgasvrij wonen.

In een dashboard kan de gemeente de antwoorden op de vragen zien en analyses maken. Dit vormt de basis voor een realistische en relevante transitievisie en de daaropvolgende uitvoeringsplannen per buurt of wijk.

Met een rapport kan de gemeente gemaakte keuzes onderbouwen bij besluitvorming en verdere aanpak. Met telefonische enquête of huis aan huis bezoeken kan de respons worden verhoogd. MoVe2030 biedt ook beperkt ruimte voor gemeente specifieke vragen.

Wilt u meer informatie? Mail info@entramanagement.nl
Of bekijk de demo: